Outsourcing IT

L’augment de la competitivitat als mercats durant els últims anys ha provocat que tant grans com petites i mitjanes empreses adaptin les seves estructures internes a aquesta realitat. Gràcies a l’Outsourcing podem aportar intel·ligència i experiència a la seva empresa, posant al seu abast tots els recursos necessaris per iniciar nous projectes de manera immediata i sense necessitat d’una inversió costosa. L’externalització de serveis dins del sector de les noves tecnologies produeix una nova dimensió d’empreses i fomenta l’alineació d’equips.

Outsourcing_it_2_min

Si necessita delegar la gestió de recursos IT li oferim una subcontractació estratègia, que li permetrà optimitzar els seus recursos i delegar el desenvolupament tecnològic amb tranquil·litat i confiança. L’Outsourcing especialitzat en IT dóna servei a molts aspectes necessaris pel creixement de la seva empresa, com per exemple la creació i gestió de BBDD, mainframe, desenvolupament d’aplicacions o delivery on site support.

Gràcies al nostre coneixement del sector i dels professionals que treballen en ell actuem en sis àrees principals:

  • Desenvolupament del llenguatge de programació (Java, .net, html, CSS, SQL, etc.).
  • Coneixement i gestió de sistemes informàtics (perfil de tècnic de xarxes o sistemes, arquitectes de sistemes, enginyers de software, testers, etc.).
  • Àrea Business Intelligence (micro estratègia de transformació de dades en informació).
  • SAP (consultors especialitzats en gestió de la plataforma).
  • Delivery Services (operadores 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, 365 dies a l’any).
  • Seguretat (detecció d’intrusions, firewall, accessos VPN).

Més serveis