Executive Search

Com a consultoria de Recursos Humans especialitzada en selecció i headhunting de comandaments intermedis i directius, basem la nostra cerca especialitzada en el concepte Executive Search. Aquest concepte es basa en metodologies d’investigació i captació del talent en professionals qualificats i capacitats per assumir tasques especialitzades a les empreses que els necessitin.

La cerca directa i investigació de perfils ens ajuden a trobar el/la candidat/a que més s’adapti al perfil que estan buscant els nostres clients. A Malthus Darwin analitzem en profunditat la filosofia i estratègia de l’empresa, la seva cultura, història, i aspectes organitzatius i operatius per trobar el perfil professional més adequat.

La nostra metodologia consta de cinc fases principals:

Contacte inicial

Realitzem una primera reunió amb el nostre interlocutor per definir el lloc de treball a cobrir i el perfil del futur candidat que s’incorporarà a la seva empresa.

Research

Identifiquem als candidats/es més adequats per al lloc de treball segons una estratègia de cerca prèviament definida, i valorem els seus coneixements, experiències i competències per seleccionar els perfils més adequats (candidats potencials).

Entrevistes / Avaluació candidats

Comprovem, mitjançant una entrevista amb els nostres consultors, els aspectes prèviament estudiats dels candidats potencials i profunditzem en la seva experiència professional. Avaluem els trets de personalitat, aptituds i actituds personals i la motivació per al lloc de treball.

Presentació

Presentem al client un informe individual de cada candidat on es detalla la seva experiència, formació, història professional i característiques personals. Després de l’avaluació de les candidatures, el client escull els candidats que vol conèixer. Concertem una segona entrevista i, si fos necessari, sol·licitem referències.

Feedback

Una vegada seleccionat, ens posem en contacte amb el candidat per presentar-li la proposta, el projecte i la informació contractual que li sigui necessària. Després de la seva incorporació, durant els primers mesos, mantenim el contacte amb el candidat i el client per avaluar la seva integració a l’empresa.

Els nostres serveis